Strážci lesa

2 Úno

Hillsbradské lesy mají své tajemné strážce. Jedná se převážně o elfy, taureny, trolly a orky, ale i příslušníky dalších ras a národů, kteří zasvětili svůj život ochraně hvozdů a jeho posvátných míst. Počtem sic nejmenší frakce zůstává povětšinou stranou konfliktů okolních sil… Dokud tyto síly nezačnou pustošit les. Hněv Strážců bývá strašlivý. Narazit uprostřed hustého lesa na druida, či na posvátné mýtině na orkského šamana, to jsou zážitky, které, pokud lesu škodíte, nechcete úplně zažít.

V předcházejícím roce donutili nemrtví Strážce vyjít ven z lesů a navázat spojenectví s Aliancí, poté i s Hordou. Strážci hráli nezastupitelnou roli v porážce Pohromy a účastnili se i následujících bojů s démony. Část z nich tento boj stál život. Část z nich navždy odešla pryč. Ze starých Strážců zbyl jen elfí hraničář. Ale přišli noví. Ochránci lesa se stáhli zpět do nejhlubšího, démony (čti kůrovcem) poničeného hvozdu a jen výjimečně komunikují s okolím. Ponejvíce komunikují s šamany Hordy, s nimiž je pojí ochrana posvátných míst, letmé kontakty udržují nadále i s Aliancí. Strážci však zůstávají neutrální a problémy se zemřelým vévodou je příliš nezajímají. Oni přece stráží věci mnohem starší, než je nějaký pomíjivý lidský život…