Kirin Tor

7 Úno

Kirin Tor je nejmocnější organizací čarodějů na Azerothu. Jedná se o řád vládnoucí magickému království Dalaran. Mágové jsou v současnosti značně oslabeni následky boje s Pohromou a téměř úplnou devastací města lordem Archimondem.

Vládnoucí tzv. Rada šesti je sice zaměstnávána hlavně opravami magického města, přesto neztrácí ze zřetele ani okolní země. Členové Kirin Tor působí v okolních zemích včetně Hillsbradu. Jedním z nich je i mistr Sethar Raenus, který loni v Soutshore založil malou školu čar a kouzel.

Když zemřel poslední legitimní člen vévodského rodu, chopil se právě mistr Raenus iniciativy a zabránil hrozícímu chaosu. Zbytky Aliance se nakonec dohodly s Frostwolfy a s Kirin Tor, že Raenus dočasně převezme správu vévodství a povede provizorní městskou radu, se kterou budou zemi vládnout do doby, než se najde legitimní dědic vévodského stolce.

Přestože byl v danou chvíli Sethar Raenus fakticky jediný ve městě, kdo se mohl správy chopit, zvláště Církev Svatého světla a paladinové nesou pragmatické rozhodnutí vzdálených vůdců těžce. S mágy měli kněží vždy trochu problémy, navíc Raenus… Kolují historky, že nový správce je mocichtivý nekromancer, který všechny přivede do záhuby. Ani mladý náčelník Hordy jménem Grok Setharovi nevěří. Roli v tom snad má lichův meč či co. Jen čas ukáže, zda povede správce s dosud nejmenovanou radou (kde mají mít zástupce mimojiné i kněží) vévodství dobře.

Malá Southshorská škola čar a kouzel dostala spolu se jmenováním mistra Raenuse posily z Dalaranu. Do země dorazili další mistři magie včetně lamače kouzel. Mágové Kirin Tor mají za úkol v této zemi udržet klid, aby se síly Aliance a Hordy mohly soustředit na boj proti Pohromě jen pár mil od vévodství na sever.