Rasy a raciálky na X. ročníku

22 Úno

Dnes vám přinášíme přehled hratelných ras a jim dostupných raciálek. Ty doznaly drobných změn. Čtěte níže. 🙂

Raciálky jsou schopnosti či výhody, které jsou přístupné jen určité rase, popř. národu. Pomáhají k dokreslení diverzity mezi rasami a k dotvoření jejich osobitého charakteru. Rasa má obvykle na výběr dvě raciálky, z nichž si hráč vybírá jednu.

Běžné rasy

Tyto rasy a národy se v lokaci vyskytují běžně, popřípadě do ní neměly příliš složitou cestu. Zároveň se jedná o rasy, které nejsou extrémně kostýmově náročné. Případné základní propriety (špičaté uši, vousy) můžeme v omezené míře i zapůjčit.

Lidé (Aliance, Kirin Tor, Strážci lesa)

Jsou nejpočetnější obyvatelé země, v níž hrajeme. Původní obyvatelé, rodilí Hillsbraďané, jsou většinou prostí farmáři, rybáři, popř. řemeslníci. Kromě nich se v lokaci nachází uprchlíci různých sociálních vrstev původem z Lordaeronského a Stromgardského království. Patří mezi ně též kněží, ojedinělí paladinové a čarodějové původem z Dalaranu. Zároveň se může jednat o bývalé či současné členy zločineckého Syndikátu, který zde měl do loňska silnou základnu (a v sousedním Alteraku je stále mocný). Nemáte-li žádnou konkrétní představu o tom, co hrát, jsou lidé jasnou volbou kvůli široké paletě věcí, na které se mohou zaměřit, ale i nízké náročnosti na kostým. Na druhou stranu, vyvarujte se toho, aby váš člověk byl prostě „jen člověk“. Jak je popsáno na řádcích výše, i lidé jsou různých národností, mezi kterými jsou silné rozdíly.

Všestrannost – lidé se na rozdíl od starších ras dokáží rychle adaptovat v nových situacích. Postava hru začíná s 1 základní schopností/dovedností navíc.

Trpaslíci – Bronzebeard, Wildhammer (Aliance)

Nedaleko herní lokace se nachází pevnost Bronzebeardů a Aerine, hlavní sídlo klanu Wildhammer. Oba dva rody v této lokaci sice nejsou hojně zastoupeny, ale sem tam nějaký trpaslík je zde běžný. Trpaslíci jsou skvělí kováři, bojovníci a alkoholici s tendencí zakout se do železa, což spolu s nezbytnými vousy (můžeme jich pár zapůjčit) vytváří jejich rozpoznatelné kostýmy.

Těžkooděnec – každý správný trpaslík z klanu Bronzebeard chodí do boje zakut celý v železe. Není proto divu, že jejich válečníci dokáží skvěle využívat výhod zbrojí. Každá trpaslíkem nošená zbroj poskytuje o 1 kryt navíc.

Sekerník – „Do bitvy s pořádným kladivem či sekerou!“ je heslo, které je snad všeříkající. Trpaslík má 1x denně průraz při boji s pádnou zbraní.

Gnómové (Kirin Tor, Aliance)

Technicky založená rasa malého vzrůstu. V Hillsbradu se pohybují buď řemeslníci a vynálezci, kteří zde žili už předtím, anebo dalaranští čarodějové. Součástí kostýmu by měly být symbolické serepetičky, brýle a hračičky. Jemně se můžete inspirovat steampunkem. Bylo by vhodné, kdybyste sami byli menšího vzrůstu…

Malý terč – Zkuste si zasáhnout to malé mrštné stvoření! Není to jen tak! Postava získá 1x denně schopnost úhyb.

Intelekt – Gnómská populace je nadprůměrně inteligentní, o čemž svědčí i zaměření rasy na techniku a magii. Postava si může během hry určit neultimátní schopnost/dovednost, u níž získá 1 použití denně navíc (u schopnosti použitelné 1x za dva dny se pak její četnost užití zvedne na 1x denně). Výběr není později možno měnit.

Vznešení elfové – Quel‘dorei (Aliance, Kirin Tor, Strážci lesa)

Quel’dorei jsou zbytkem donedávna mocného národa žijícího na severu v lesním království Quel’Thalas. Na rozdíl od Krvavých elfů odmítli cestu msty a léčbu magických závislostí démonickými krystaly. Místo toho se vydali cestou meditací a sebepoznání. Již nikdy nebudou mocným národem, zbylo jich jen pár roztříštěných po světě, i tak ale mají stále sílu hýbat světem. V Hillsbradu se nejčastěji můžete potkat s čaroději z Dalaranu, s kněžími, kteří bojovali proti nákaze Pohromy, popř. s hraničáři z nedalekého Quel’Danil.

Magické rezervy – Po ztrátě Sluneční studny přišli vznešení elfové o zdroj magie. Ti, kteří se stále nazývají quel’dorei, se museli naučit šetřit s málem. Postava získává možnost si přenést 1 použití základní nebo pokročilé schopnosti (jen) do dalšího dne.

Talentovanost – Na elfech lidé nesnáší jejich dokonalost. I když něco elfovi nejde, stále v tom může být lepší než člověk. Pokud se nevěnuje magii, vybírá si na začátku 1 obecné základní magickou schopnost, a naopak pokud se magii věnuje, vybírá si 1 základní nemagickou schopnost.

Krvaví elfové – Sin‘dorei (Neutrální, Kirin Tor)

V lokaci se vyskytují velmi zřídka. Může se jednat o kněží, kteří pomáhali bojovat proti morové nákaze, nebo o bojovníky prince Kael’Thase, popř. o čaroděje z Dalaranu. Sin’dorei přijali své jméno na památku padlých při obraně jejich domoviny. Jdou za svým princem a přijali léčení démonickými krystaly, takže jejich oči získaly jasně zelenou barvu (čím magicky mocnější elf, tím obvykle zářivější barva). Nemusí být nutně radikály, nicméně obvykle zažili mnoho utrpení.

Talentovanost – Na elfech lidé nesnáší jejich dokonalost. I když něco elfovi nejde, stále v tom může být lepší než člověk. Pokud se nevěnuje magii, vybírá si na začátku 1 obecné základní magickou schopnost, a naopak pokud se magii věnuje, vybírá si 1 základní nemagickou schopnost.

Sepětí s magií – Krvaví elfové jsou do značné míry závislí na magii. I prostý elf má jistý talent na magii a dokáže ji v omezené míře ovládat. Postava získá 1x denně použití schopnosti Kradení magie.

Orkové (Horda, Strážci lesa)

Horda si od loňska v Hillsbradu založila přístav Wor’gol. Nejsilnější postavení zde má klan Frostwolf, který žije v nedalekém pohoří Alteraku, kde má ale svých starostí dost a do dění v nížině zasahuje jen zřídka. Lovci a šamané tvoří spolu s dalšími rasami malý neutrální spolek Strážců lesa, zvláště šamani obvykle patří jak Hordě, tak ke Strážcům. Ať už válečník, šaman nebo lovec, orka na první pohled poznáte podle tesáků nebo zelené kůže, případně dalších doplňků.

Berserk – Orkský styl boje je, lehce řečeno, vskutku akční. Než na formace dají spíše na hrubou sílu. Postava získává 1x denně schopnost Berserk: Ork je po dobu 10 sekund nezranitelný a žádná kouzla, jejichž je během působení schopnosti cílem, na něj nepůsobí (tj. na něj nelze seslat např. znehybnění či nějaké prokletí, ale nemůže projít ledovou zdí). Zároveň ale nemůže v tuto chvíli používat žádné nepasivní schopnosti.

Rodová zbraň – Orkové si velmi cení zbraní zděděných po svých předcích. Ork takovou zbraň nedá z ruky, nesnese, aby na ni někdo sahal, a v případě její ztráty se snaží ji za každou cenu získat zpět. Na druhou stranu při zásahu s ní může 1x denně použít schopnost průraz a tato zbraň (bojuje-li s ní její právoplatný majitel) je imunní vůči schopnosti odzbrojení.

Trollové – Darkspeaři (Horda, Strážci lesa)

Darkspearští trollové se v Hillsbradu příliš nevyskytují. Jsou o něco duchovněji založenější, než orkové. Pokud narazíte v Hillsbradu na trolla, pravděpodobně to bude šaman nebo lovec, který přišel s výpravou Hordy a zakládal Wor’gol, popřípadě to bude spíše samotář spojený s neutrálním spolkem Strážců přírody. Trollové na rozdíl od orků nosí více šperků a ozdob, které pro ně mají velký význam. Kromě toho mají modrou barvu kůže a v ideálním případě i zřetelné kly.

Regenerace – úžasná schopnost obnovy zranění je věc, která trollům mnohokrát pomohla z trablí. Troll si může 1x denně v klidu, nikým nerušen, obnovit 2 životy.

Trofeje – sbírání částí různých částí těl cizích ras patří mezi zálibu trollů, zejména lovců. Z každého zabitého nepřítele si postava schová zub, dráp nebo jinou část těla (a zapisuje si je). Proti každému příslušníkovi rasy nebo druhu, jehož trofej už vlastní, může 1x denně využít schopnost Výpad a obdobně 1x denně schopnost Průraz. Do začátku má 1 trofej (jejíž rasu si určí sám).

Méně časté rasy

Tyto rasy se v dané lokaci téměř nevyskytují, popřípadě jejich cesta do ní může být obtížná (promyslete si způsob, jak se do ní postava dostala). Hra za ně nicméně možná je, ale z hlediska hry je náročnější na uhrátí.

Goblini (Neutrální)

Šílená rasa se sklony k destrukci, podivným pletichářským obchodům a ke kartelové činnosti. Moc jim nezáleží na druhých, jdou si za svým, ale nemusí být nutně zlí. V Hillsbradu se vyskytují extrémně zřídka. Kostým na goblina počítá, kromě různých doplňků, se zelenou barvou na obličej a se špičatýma ušima.

Time is money – Čas jsou peníze a peníze jsou čas. Gobliní schopnost prodat i blbou šišku jako semínko od hradu (tohle se vážně odehrálo) se stala legendární. Postava získává 1x denně použití schopnosti Handlování (dohodnutá cena směny se sníží na polovinu).

Podnikatel – Schopnost rychle zbohatnout je pro gobliny příznačná. Postava přichází do hry s dvojnásobným obnosem peněz.

Taureni (Horda, Strážci lesa)

Žijí až na dalekém Kalimdoru. V Hillsbradu nikdy trvale nežili, pár jich nicméně přišlo z Kalimdoru při zakládání přístavu Wor’gol. Pro hraní taurena je nutné mít skvělý kostým a ideálně být i fyzicky statným – ostatně taureni jsou nejmohutnější hratelnou rasou. Všichni taureni mají pasivně o život navíc.

Na cestách – Zkušený turista si s sebou nosí vše potřebné. Postava začíná hru s 2 jídly a s několika různými esencemi navíc.

Dupnutí – Taurení kopyta, zvláště u těch jedinců, kteří jsou válečnicky založení, by se neměla podceňovat. 1x denně může použít schopnost Dupnutí, čímž donutí všechny v okruhu 5 metrů si sednout, než budou moci provést jakoukoli akci. Následně mohou zase rovnou vstát.

Nemrtví (Opuštění lady Sylvanas)

Zabiti a povoláni do armád Ledového trůnu, následně osvobozeni lady Sylvannas. Mají svobodnou vůli, která ale může být i přítěží – prošli si svojí smrtí, byli otroky cizí vůle – to je muselo poznamenat. Navíc nyní setrvávají někde mezi životem a smrtí. Nic veselého. V Hillsbradu disponovali Opuštění (tj. Forsaken) vlastní nepočetnou základnou, která však byla vypleněna. Od té doby se o nich ve vévodství šíří jen podivné zkazky, že se snad někde zakopali. Na Opuštěného je potřeba mít velmi pěkný kostým. Než se rozhodnete pro nemrtvého, uvědomte si, prosím, že je žádná z frakcí nemá ráda a mnohé postavy je budou považovat za nepřirozené zlo, neboť nejsou živí. Hrát Opuštěného tudíž vyžaduje velkou dávku šikovnosti, schopnost ukecat i paladina, ale i trochu štěstí. Pohroma není hratelnou frakcí.

Všichni nemrtví nemusí jíst, spát a nefungují na ně klasicky připravené lektvary (které působí skrze trávící soustavu). Na druhou stranu je zraňují kněžská kouzla a Svaté světlo obecně.

Kanibalismus – Černým humorem lze říci, že nemrtvý gentleman jde do bitvy s mečem, nožem, vidličkou a ubrouskem. Ti nejvíce poznamenaní nemrtví, kterým již dočista přeskočilo, nemají problém konzumovat ostatní humanoidní maso. Postava je schopna si 30 sekundovou konzumací jiné postavy 2x denně obnovit 1 život.

Na XI. ročníku byl kanibalismus nahrazen šitíčkem:

Šitíčko – Údržba nemrtvého těla je činnost vyžadující pravidelnost i značnou zručnost. Nemrtví totiž běžně neregenerují, a tak je poměrně obvyklé, že si své rány musí zašívat, případně si i najít náhradní prst apod. Postava si dokáže sešíváním svého těla trvajícím 5 minut vyléčit 2x denně 1 život.

Nemrtvá mysl – Když si projdete vlastní smrtí a s trochou štěstí za sebe můžete odcelebrovat i zádušní mši, něco vás už jen tak nerozhodí. Postava odolá 1x denně na mysl působícímu kouzlu (typicky kouzlo Strach).

Noční elfové – Kaldorei (Strážci lesa)

V lokaci se tato prastará rasa vyskytuje extrémně vzácně. V podstatě jedinou skupinou kaldorei, která se do této lokace dostala, byla výprava Maiev a Tyrande pár let zpět. V lokaci se mohou tudíž objevit zejména ojedinělé válečnice a druidi. Společně s dalšími rasami se pak spojili v malou neutrální organizaci jménem Strážci lesa. Hraní zvláště starších kaldorei (žili tisíce let) je velmi náročné, elfí společnost je velmi tradicionalistická. Kromě pěkného a sedícího kostýmu si připravte i špičaté uši a fialovou/modrou barvu na kůži…

Lesní národ – Kaldorei obývají zejména hluboké hvozdy, proto dokáží velmi dobře využívat tohoto prostředí ve svůj prospěch. Postava získá 1x denně schopnost skrývání.

Milost Elune – Mocná měsíční bohyně chrání své věřící před mnoha útrapami. I prostí kaldorei čas od času mohou využívat její pomoci. Postava získá 1x denně schopnost (kněžského) léčení.