Přehled frakcí na XI. ročníku

11 Dub

Již jsme vám představili novou frakci Forsakenů, která doplní loňskou čtveřici. K jakým posunům ale došlo u starších frakcí Hordy, Aliance, Kirin Tor a Strážců lesa? Pokusíme se vše shrnout v tomto článku.

Horda

Klanu Frostwolf se podařilo na pobřeží Hillsbradu vybudovat pobřežní základnu Wor’gol, kterou záhy podpořily z Kalimdoru příchozí posily. Hordu vedl náčelník Grok. Kmen prosperoval, stal se soběstačným, silným a jednotným. Avšak i přes spojení skrze čarodějku Kier, členku Hordy i Kirin Tor, sílila náčelníkova paranoia ze špatných úmyslů mágů. Ani Alianci nedůvěřoval. Spory se však dařilo zažehnávatt. Díky mágům vyšlo nakonec najevo, že samotný Grok byl ovládán Starým bohem. Po mak’goře s taurenním stařešinou Grok opustil tábor. Zásluhou jeho přátel se jej podařilo očistit, načež se, jako černokněžník, vrátil do čela Hordy a úspěšně napráskal zbylé kultisty.

Po Bitvě o runový strom se však Grok rozhodl náčelnictví vzdát. Někteří mu vyčítali činy, které učinil pod vlivem Starého boha, prožil už mnohé a pro ostatní frakce nebyl příliš důvěryhodný. I přes naléhání přátel se rozhodl z Hillsbradu odejít neznámo kam.

Vedení Hordy se chopil Grokův přítel, šaman Zel’tan, který již Hordu krátkou dobu po smrti stařešiny vedl. Do tábora mezitím přicházejí noví spojenci z Kalimdoru, nesvázaní se starým kmenem. Podaří se Hordě udržet si své postavení v této zemi? Zůstane jednotnou?

Aliance

Ještliže Horda v Hillsbradu sílila, Aliance naopak slábla. Dík odchodu Obchodního cechu do Southshore se město postupně vylidňovalo, až se z něj stala spíše pevnost vojska a církve. Ty první vedl generál Rendal, ty druhé zprvu místní velekněžka. Stres vyvolaný Starými bohy na ni však měl obzvlášť silné účinky, a tak se nakonec, naprosto zmatená, vydala hledat novou víru k druidům. Záhy poté zahynula. Vedení církve se však ujmul jeden z paladinů a církvi se podařilo přežít.

Přestože se Hillsbrad vyprázdnil, vojenské síly mu neubyly. Lordaeronská armáda spolu s paladiny Stříbrné ruky dokázala město ubránit a i na výpravách se ukazovala statečnost vojáků (to jim se podařilo donést jednu z pečetí, v podobě perly), stejně jako v Bitvě o runový strom.

Brzy po bitvě byl generál Rendal povolán zpět k regentovi lordaeronského trůnu. Místo něj přišel pragmatický vyslanec koruny, doprovázený paladinem Stříbrné ruky. Přestože k oběma byli místní vcelku skeptičtí, podařilo se dvojici na stranu Aliance získat zpět členy bývalého Obchodního cechu. Aliance si zažila těžké časy, ale naděje opět zahořela.

Strážci lesa

Jedním z prvních, kdo vycítil přítomnost Starých bohů, i když ji tehdy ještě nedokázali identifikovat, byli druidi Strážců lesa, podnikající výpravy do Smaragdového snu. Vedeni arcidruidem, hledali Strážci nápovědy. Naneštěstí i v jejich řadách se našla bytost posedlá Ik’Zazuuthem. Byl jím murločí šaman Murky.

Arcidruid o jeho nákaze věděl dlouho, ale asi neznal přesné příčiny a přecenil své síly. Murkyho vyléčit nedokázal, ba naopak padl rukou přisluhovačů Starého boha. Tou dobou Strážci chránili i jednu z pečetí, velkou rudou perlu, kterou jim předali mágové. Naštěstí se arcidruidovým učedníkům podařilo pečeť uchránit.

Stejně jako ostatní frakce i Strážci lesa bojovali v Bitvě o runový strom a pokoušeli se tuto živoucí pečeť zachránit. Částečně se jim to podařilo, ale vše visí na vlásku. Pečeť v podobě perly se nakonec rozhodli Strážci ve spolupráci s mágy z Kirin Tor odeslat do Dalaranu. Před Strážci lesa ale nyní stojí důležitý úkol: Právě oni mají nejlepší předpoklady pro záchranu živoucí pečeti, runového stromu. Strážci však měli v bojích těžké ztráty. Ze starých vůdců zbyl pouze hraničář Silean Moonleaf. Naštěstí se však v táboře objevil nečekaný spojenec – stromový druid. Nikdo neví, zda se jedná o treanta, stromovce či jinou rasu, nebo zda jej síly lesa probudily ze spánku. Jeho moudrost však jistě přijde Strážcům vhod.

Kirin Tor

Některé to možná překvapí, ale v bojích proti Ik’Zazuuthovi měli relativně největší ztráty právě čarodějové z Kirin Tor. Téměř na každé výpravě Věž mágů někoho ztratila. Elementál Willy Bzuk, černokněžník/černokněžnice Mrožena a mnozí další. Věž byla pod útokem magických sil a i v jejich řadách se našla osoba ovládnutá Starým bohem.

K mistru Setharovi a jeho studentům přibyl na začátku léta arcimág Tarian s několika studenty. Mágové se poté, stejně jako šamani, kněží a druidi, snažili přijít na kloub nočním můrám, které všechny pronásledovaly. Dík čarodějce Kier se dařilo krotit vášně náčelníka Hordy, který mágům nevěřil. Osudovým se stala výprava pod Západní věž. Mágové se dostali přímo do sluje Ik’Zazuutha a to, co zde mágové zažili, je navždy změnilo. Zrádcem se ukázal být mág Eliáš, ovládnutý temnou mocí. Ale Starý bůh se přepočítal, mágové jej dokázali obelstít a opravit jednu z pečetí.

Po zbytek času mágové chránili opravenou pečeť a vyjednávali s ostatními frakcemi. Ze starých učedníků pamatujících ještě Southshore zbyla jen Kier. Ani mnoho mladších studentů nepřežilo.

Nyní, po Bitvě o runový strom, přichází čas nápravy. Z Dalaranu byli do věže posláni noví lektoři a přichází noví učedníci. Přijmou je ale ti, co přežili úklady Starých bohů?