Zbraně a jejich rozměry (XI. ročník)

22 Čvn

Doporučujeme si přečíst článek i pokud k nám jezdíte delší dobu. Zpřesnili jsme část stýkající se střelných zbraní a povolených typů.

Platí, že se vždy měří nejdelší naměřitelný rozměr. Součet délek zbraní, které jsou v jednu chvíli drženy v rukách, nesmí překročit 150 cm (do součtu se počítají i štíty). Pokud jsou zbraně pěkné a schvalující organizátor se domnívá, že daná osoba s nimi umí zacházet, jsou nadrozměrné zbraně (nebo kombinace zbraní) schváleny jako veteránské. Pokud bojujete s veteránskou zbraní/kombinací, tak máte o třetinu životů méně (zaokrouhleno nahoru). Zbraně musí být samozřejmě řádně vyměkčeny, bez ostrého jádra, které by mohlo prorazit měkčením a poranit zasaženého.

Maximální uvedené rozměry jsou doopravdy maximální. Překročení byť jen o centimetr zbraň přeřazuje do jiné kategorie. Pohlídejte si proto, prosíme, rozměry své zbraně. Jako běžné zbraně mohou být schváleny jen tyto typy zbraní:

 • Dýky do 40 cm – V roleplay může být několik málo schopností, které se váží právě na dýky.
 • Krátké zbraně 41–70 cm – Tesáky, malé sekyrky… V roleplay je několik málo schopností, které se váží právě na krátké zbraně.
 • Jednoručky 71–90 cm – Nejdelší zbraň, která se dá kombinovat se štítem či s druhou zbraní.
 • Jedenapůlručky 91–110 cm – Od obouručky se liší tím, že úder vedený na protivníka platí i když je zbraň držena jen jednou rukou.
 • Obouručky 111–120 cm (doporučeno), maximálně 130 cm – Aby byl zásah platný, musí být zbraň držena oběma rukama. Maximální rozměr využívejte, prosíme, jen pokud alespoň trochu tušíte, jak se s tou zbraní máchá… 🙂
 • Kopí do 210 cm – Bude povoleno jen zkušeným hráčům schopných danou zbraň dobře ovládat. Lze s ním bojovat jen jako s bodnou obouruční zbraní. Konec ratiště musí být držen ve dlani.
 • Vrhací zbranědo 30 cm – Nesmí obsahovat žádné tvrdé části – ani jádro.
 • Hole – Mohou být použity jen ke krytu – pasivnímu, tudíž žádné zběsilé mávání sem a tam. Pokud se chcete holí v boji krýt, použijte vhodnou dřevinu – která se hned nezlomí – tj. žádné násady od smetáků etc. Hůl, jelikož slouží pouze ke krytí, nemusí být měkčená.
 • Magické projektily – Představovány měkkými či papírovými koulemi, které mohou čarodějná povolání vrhat.
 • Luky Do nátahu 15 kg, o schválení rozhoduje i síla, s jakou šíp opouští luk. Kladkové ani sportovní luky neschvalujeme.
 • Kuše Do nátahu 15 kg, o schválení rozhoduje i síla, s jakou šipka opouští kuši. Moderní varianty kuší neschvalujeme, pistolové kuše se schvalují.
 • Loktarky – Tj. palné pušky a pistole na principu bramborového děla. Zbraň schválíme jen tomu střelci, který dobře ví, jak se s ní zachází. Náboje vystřelené z loktarky se považují za platné i v případě, že náboj zasáhne jen nepřítelův kus oděvu („Hadra!“), štít nebo zbraň.
 • Nerfky Jen pěkně upravené! Neschválíme nerfky různě neonově barevné! Nerfka musí být namalována tak, aby působila, že je z běžných materiálů fantasy světa, tj. třeba ocel, měď, mosaz apod. Špatně nabarvené paskvily neschválíme rovněž. S nerfkou navíc nelze ve hře začínat (nemáte-li ji určenou jako odměnu za předem poslaný charakterník), musíte si ji vyrobit skrze příslušnou dovednost.
 • Střelné zbraně na ukázání – Omotaný klacík a na ukázání dělat „pjů, pjů, za dva, průraz a odhození“ – tohle vážně ne. Výslovný zákaz.
 • Štíty Nesmí mít ostré hrany (např. měkčíme mirelonem). Štít by měl tvarem opravdu vypadat jako štít (kulatý, erbovní, pavéza…) a povolený součet rozměrů zbraně a štítu nesmí překročit hodnotu uvedenou výše. Štítem nelze aktivně bojovat či jím někoho tlačit!

U pádných zbraní a seker nezapomeňte, že se počítá nejdelší naměřitelný rozměr, např. u sekery tedy ne délka topora, ale úhlopříčka.