Zápisky z facebookové stránky (XI. ročník)

21 Čvc

WARCRAFT, ráno dne druhého:

Zdravíme z Březové! První den máme za sebou a i přes pozdější čas příjezdu táborníků na středisko jsme již všichni rozdělení do frakcí (letos jich na táboře bude soupeřit pět – Aliance, Horda, čarodějové z Kirin Tor, Strážci lesa a Forsakeni – nemrtví) a stihli jsme si zvlášť s nováčky říct základy larpu a se zkušenějšími projít změny v příběhu a v pravidlech od minula. Za chvíli nás čeká snídaně a my se vrhneme do zakládání postav, schvalování zbraní, půjčování kostýmů atp. Když nám to dobře půjde, tak se již odpoledne vydáme do našeho Hillsbradského vévodství a začneme psát příběhy našich postav…  Počasí by mělo být na larp ideální, tak snad vše vyjde. 

WARCRAFT, ráno dne třetího:

Krásné sluníčkové ráno všem lidičkám. Zázraky se dějí, jak je známo všem fanouškům fantasy, což dokazuje i fakt, že jsme stihli založit všechny postavy již během včerejšího dopoledne. Každý hráč má tedy svou osobitou postavičku s vlastním příběhem, charakterem, schopnostmi a dovednostmi, která se nyní může vydat na cestu hrdiny, řemeslníka, válečníka nebo hnojiva na zahrádky alchymistů. To už ale záleží jen na nich.

Přes polední klid jsme ještě zapůjčili kostýmy a zbraně a bojovou zdatnost otestovali v odpolední bitvě, kde se všichni vymlátili z případné dřevárenské abstinence mezitáborové sezóny a bez dalších agresivních choutek jsme pak mohli vplout do našeho příběhu.

Uplynulo jen pár týdnů od událostí loňského roku. Mnoho postav pokračuje svůj příběh, ale přišlo také mnoho nových. Diplomatická mapa okolí Hillsbradu je nyní zmatenější než dříve. Po loňském střetu se služebníky temných bohů je teď celkem pět frakcí připraveno poprat se o důležité strategické suroviny a zajistit si zde své postavení.

Alianční městečko Hillsbrad pokračuje ve formální správě celého vévodství pod vedením Vladivoje Quimbyho, posíleno (dalo by se říci) o přítomnost Obchodního cechu, který se vrátil ze svých cest, bohužel však bez lodi, kterou nyní spravují murloci někde na pobřeží (jistě ne nadlouho). Sousední věž Kirin Tor pokračuje ve výzkumu zla pod námi, rovněž posílena o pár nových členů. Přítomni jsou stále i Strážci lesa, kteří si nemyslí, že by Aliance měla bůhvíjaký nárok na zdejší přírodu. Předsunutá základna Hordy Wor’gol, loni slibně rozjíždějící svou soběstačnost, bude letos muset vyřešit určité personální rozkoly, ale jistě nemá v plánu ustoupit do pozadí. A novou aktivitu v okolí zaznamenává po určité odmlce frakce Opuštěných, nemrtvých se svobodnou vůlí, o kterých se toho ví nejméně.

První dny byly jako obvykle spíše seznamovací – nejprve vnitřně, posléze i mezi frakcemi. Diplomacie je, jak se dalo čekat, spíše opatrná. Uzavírají se dohody o neútočení a obchodní smlouvy, všichni jsou kamarádi se všemi, ale to přece nemůže dlouhodobě fungovat… Trochu rozkolu do všeho vnáší i fakt, že po reorganizaci frakcí někteří postrádají své staré mistry a dochází k nutné výměně know how. A nakonec i trojice goblinů, která si nedělá nic z žádných autorit a ruiny Southshore přejmenovala na nový Goblingrad, bude možná trnem v oku mnohým. Kostky jsou tedy vrženy!

WARCRAFT, poledne dne čtvrtého:

Včera jsme již naplno hráli a měli jsme plnohodnotný dopolední i odpolední herní blok. Všechny frakce se tak začaly nějakým směrem rozvíjet.

Protože křehký mír stále trvá, většina frakcí se soustředila na rozvoj ekonomiky. Horda masivně cvičila lovce, stavitele a bylinkáře, stavěla budovy, rozšiřovala Wor’gol. Na velkém sněmu si rozdělili práci a všichni přiložili ruku k dílu. Protože jí však chybí nějaký válečnický veterán, své vojáky posílali nabrat zkušenosti jinam – k Opuštěným, k spellbreakerům v Kirin Tor, kde to šlo.

Podobným směrem se vydala i Aliance, která ale není tak jednotná. Obchodní cech a město se soustředí na pěstování plodin a funkčnost hospody, do skladu jim přibývá stavební materiál a železo.

Mágové z Kirin Tor se krom učení a výcviku zaměřili na zkontrolování pečeti z loňského ročníku. Zaznamenali přítomnost temných bohů, ale pečeť stále drží. V souvislosti s tím dnes ráno vyrazila skupina ze všech čtyř loňských frakcí do Durnholde Keep, aby definitivně zničili Kytíka a zajistili bezpečí pečeti. To se jim nakonec v dnešní strhující bitvě (ze které Vám snad přineseme i nějaké vzdušné záběry) podařilo.

Problémy šamanů z Hordy a Strážců lesa se točí kolem posvátných míst. Spolu s církví Světla kontrolují jejich čistotu, ale problém je, že již od loňska v okolí chybí místo Ohně. Šamané ve svém rituálu přivolali a kontaktovali duchy živlů a snažili se zjistit, jak situaci napravit, ale protože část šamanů se některých duchů minulý rok zřekla, nebyli jim úplně nakloněni a budou se muset sami posnažit, aby jejich přízeň získali zpět.

Největší neznámou jsou Opuštění. Prozatím se ke všem chovají přátelsky, pomáhají s výcvikem, obchodují, budují svou základnu. Nejlépe vychází s Hordou, se kterou uzavřeli spojenectví a nechávají lovce Hordy lovit na svém území. Vztahy s paladiny z Hillsbradu jsou pochopitelně o dost chladnější, ale krom ojedinělého incidentu, kdy paladinové „omylem“ jednoho z nich málem upálili, protože si mysleli, že je to obyčejná mrtvola, nedošlo k ostřejšímu střetu.

Včera večer proběhla i oddílová sezení a povinná sprchování. Všechno se zdá běžet jako na drátkách, jsme rádi, že vůbec můžeme na táboře být, a těšíme se na další události.

WARCRAFT, poledne dne pátého:

Včera odpoledne se odehrál blok RP, ve kterém se začaly věci hýbat. Z bitvy o Kytíkovy kořeny přinesli členové Hordy mrtvého Groka – padlého náčelníka, zkaženého šamana. Dopad na morálku byl ničivý. Objevily se náznaky prvních sporů – Aliance totiž řešila, co se stalo s posvátným gryfem, kterého Horda ještě loňský rok odchytila, a najednou je tak nějak mrtvý. Jestli pošel na nějakou kletbu či nemoc, jak Horda tvrdí, nebo byl využit jiným způsobem, kdož ví.

Důležitější události se odehrály večer. Výprava obchodního cechu a paladinů z Hillsbradu se vydala osvobodit svou loď ze spárů moře a murloků. Nejprve se však museli k lodi dostat a překonat zákeřné útesy – v plné polní tak zdolávali středisková nízká lana. Bohužel, než přišli na to, že mohou z částí lodi postavit žebřík, který jim pomůže, skoro polovina jich popadala do moře. Zbytek skupiny se pak s murloky střetl, ale jen tak tak vyvázli, svůj náklad a poklady nezískali a v následné bouři pak přišli i o většinu lodi. Štěstí v neštěstí je alespoň to, že všichni přežili víceméně ve zdraví, byt jejich duševní zdraví utrpělo.

Druhá výprava pak vycházela od Strážců lesa. Ti ve svých meditacích a rituálech objevili nápovědu, která je zavedla hluboko do Smaragdového snu. Co přesně se tam odehrálo a co tam našli, zatím ostatní neví, jisté ale je, že příjemné to nebylo, protože dnes dopoledne strávili Strážci většinu dne terapií ve věži mágů z Kirin Tor.

Dopoledne bylo obecně plodné. Spory mezi Aliancí a Hordou, ať už založené na pravdě, pomluvách či nedorozuměních, vyeskalovaly do té míry, že válka je na spadnutí. Zároveň i Opuštění byli obviněni, že snad někoho z města unesli, toto obvinění se ale ukázalo být nepravdivé a nemrtví jsou až podezřele vzoroví sousedi. Dokonce přijali jednu z Hillsbradských farmářek mezi sebe, protože podmínky na plantážích Hillsbradu se prý blíží otroctví.

Dnes odpoledne tedy očekáváme vyostření děje a první skutečné bojůvky, ale všechno může být jinak. Večer se půjdeme sprchovat a radit a zítra máme v plánu odpočinkový den. Tak prozatím nashledanou!

WARCRAFT, večer dne šestého:

Včerejší odpolední blok byl zatím nejnabitější a málem vypukla čtvrtá velká válka. Spory mezi Aliancí a Hordou dohnaly hillsbradskou posádku k rozhodnutí, že vytáhnou proti Hordě a své soky zničí. Ještě předtím ale museli vyřešit skupinku Opuštěných, kteří v čele se svým šíleným apotekarem kempovali celou noc u města a čekali, až si starosta od nich převezme slíbené lektvary výměnou za výuku farmářů (k čemu nemrtví potřebují farmáře, zatím nikomu nevysvětlili). Zatímco strážní u brány to odnesli hlavně svým psychickým zdravím, lord Quimby s paladiny nechtěli být před útokem zdržování a po ostré, ale rychlé výměně názorů na téma „nemrtví jsou zlí a nečistí“ a „barva magie, která tě oživuje, hraje roli“ skupinka odešla s tím, že věc se dořeší, až budou lektvary prověřeny.

Poté již došlo k samotnému „útoku“. Město, cech, paladinové i mágové Kirin Tor jako podpora vyrazili na Wor’gol. Naštěstí (či naneštěstí, pokud mír není ve vašem zájmu) je na obou stranách mnoho jednotlivců, kteří si otevřený střet mezi dvěma největšími frakcemi nepřejí. Mnoho se tedy namluvilo toho dne. Pravda, několikrát chybělo jen velmi málo, například když na obranu Wor’golu rychle přispěchala i značná část Opuštěných, když rozkoly v Hordě hrozily přerůst přes hlavu všem, když mezi obě strany létaly provokativní granáty nebo když zřejmě ovládnutý goblin napadl druhou stranu. Nakonec ale z bitvy sešlo – vztahy jsou však na bodu mrazu.

V průběhu toho někdo využil příležitost a napadl farmy u Hillsbradu, které vyplenil a poničil. Při útoku byli spatřeni nemrtví. Vina okamžitě byla uvalena na Forsakeny, kteří se snad měli důvod mstít za špatné zacházení nebo za to, že jejich válečnínk byl v potyčce u Wor’golu střelen do zad. Jeden trollí kněz prý dokonce spatřil jednoho z Opuštěných, jak od místa činu utíká, a dokonce se k němu hlásil. Na druhou stranu však byla později nalezena na místě zástava Pohromy – ta sídlí jen několik mil na sever a nepřítomnosti Paladinů mohla také využít.

Poslední větší událostí byla pak snaha šamanů o návrat ducha ohně. Vytvořili pro něj obrovskou vatru a ve velkolepém rituálu žádali jeho přízeň. Jeden z orčích šamanů pak do vatry sám veskočil a obětoval se v naději, že duch ohně ho pak zachrání. To se nestalo a šaman uhořel… Projev ohně tu však byl skutečně tak veliký, že se snad do budoucna v tomto místě udrží.

Dnešek byl, jak bylo naznačeno včera, dnem odpočinku. Shodou náhod nás také zaskočilo nepříznivé počasí, takže možná dobře že tak. Dopoledne i navzdory tomuto faktu byla některými táborníky využita možnost skoku z věže či démonické lanovky do rybníka, odpoledne pak lehčích bitevních her u tvrze. Kdo se žádného programu účastnit nechtěl, měl prostor odpočívat od náročného RP u deskových her, dračáků či jiných tradičních zábav. V tuto chvíli probíhá ještě příběhový dungeon, ve kterém výprava Aliance pod vedením paladinů, kteří dostali tajemnou zprávu od Světla samotného, vyrazila do Čepelových hor za tajemným úkolem…

WARCRAFT, ráno dne osmého:

Včerejší den byl ozvláštněn tím, že jsme jediný tábor, který trvá 13 dní – ostatní turnusy se na středisku střídaly, proto jsme i z hygienických důvodů pobrali obědové balíčky a svačiny a na celý den zmizeli do lesa hrát. A vskutku se hrálo.

Hned zezačátku se řešila kuriozní situace ve městě, když totiž skupinka Opuštěných přišla do města pro „svůj pivovar“, ke kterému drželi v ruce kupní smlouvu. Lord si nebyl jist, zda vůbec může nemrtvým něco prodat a nechal tedy poslat zprávu na vyšší místa. Nakonec mu přišla odpověď, že ano, nemrtví jsou taky lidi, což nikdo nečekal, tím méně nemrtví samotní. Dále jim bylo povoleno zaměstnávat u sebe v Tarren Mill lidi z města, což ale ne všem je zrovna po chuti… Obzvlášť paladinům, z nichž někteří se sami dali na farmaření.

Mágové stihli mimo jiné přednášet o démonech a prezentovat své diplomové práce, ale samozřejmě se také věnovali studiu tzv. hlavní dějové linky, které se ale ve hře neříká hlavní dějová linka, protože většina postav neví, že je to hlavní dějová linka. Samozřejmě to nějak souvisí s pečetěmi a kultisty z loňského roku, ale mnoho vzpomínek je již zamlženo. Zatím se zdá, že nejvíce informací o tom sbírají právě mágové a překvapivě pak také Opuštění, snad aby dohnali fakt, že loni nebyli přítomni.

Čím dál více lidí se schází na půdě Goblingradu, protože se ukázalo, že trojice goblinů má hodně co nabídnout – čile obchodují, vyučují, na zahrádce goblinního alchymisty už chybí jen jedna kytička a jeho bylinkodex bude kompletní. Přitom ne každá frakce ale s gobliny vychází dobře, jejich svérázný přístup k věcem (například k soukromému vlastnictví nebo k rostoucím stromům) pozvedl nejedno obočí.

Co se dělo mezi Strážci a Hordou, je pisateli těchto řádků méně známo (jako obvykle totiž hraje za jednu z frakcí a o těch ostatních tak sbírá informace z druhé ruky), ale jistě se toho semlelo dost, minimálně třetina herní plochy totiž po návštěvě Wor’golu a ochutnávce guláše a dalších (pochopitelně herních) pochutin a látek projevovala změny stavu vědomí. Zvěsti však mluví také o pokračování interních sporů.

Po večeři probíhal turnaj v kekelových soubojích – ostřejší variantě arének, při které je více povolených technik, je ale nutné bojovat ve zbroji a s helmou. Zapojilo se i pět děvčat, tož naše děti jsou zkrátka z jiného těsta. Pokračování turnaje probíhá v tuto chvíli (tedy dnes dopoledne), odpoledne se chystáme do hry a večer máme zamluvené lezecké aktivity (vysoká lana, stěna) a bazén, protože sluníčko se opět vrátilo mezi nás.

WARCRAFT, poledne dne devátého:

Včera odpoledne se v RP udály dvě zásadní věci; v Hillsbradu proběhlo sčítání lidu a ke konci dne se celá vojenská síla Aliance objevila na prahu tábora Forsakenů s úmyslem je zničit za všechny domnělé zločiny způsobené do té doby, nejaktuálněji za smrt jednoho gnóma, u kterého svědkové viděli paladina a obláček tmavého kouře, z čehož pochopitelně vydedukovali, že za to můžou nemrtví.

Nemrtví se postavili k překvapivě efektivní obraně s využitím palisád a kamenné věže, a tak stihla na místo dorazit i Horda, která tak opětovala podobnou pomoc v podobné situaci pár dní zpět. Alianční vojska byla přečíslena a vše se tak opět zvrhlo v diplomacii. Elfka Kier, vysoko postavená v hierarchii Hordy, spolu s náčelníkem odmítala připustit útok na Forsakeny, protože nebyl předložen jediný důkaz jejich jednání. Alianci tak nezbylo než se stáhnout, k velké rozmrzelosti většiny z nich.

Na místě byly tehdy přítomny i zbylé dvě frakce, Strážci lesa a Kirin Tor, obě jako neutrální pozorovatelé, jejichž jediný přínos bylo zřízení polní nemocnice… V mezičase spolu ovšem navázaly tyto dvě skupiny vynikající vztahy a společně zkoumají to, čemu se říká „hlavní dějová linie“.

Ještě že Forsakeni nakonec nebyli vyhlazeni, večer je totiž čekala výprava do Hearthglenu a infiltrace pevnosti Pohromy, kde měli najít klíčový předmět pro splnění svého úkolu. Přesné detaily sem bohužel opět nemůžeme napsat, neboť to tu naše děti pročítají. (Prohrál jsem.)

Ještě před tímto výpravným dungeonem ovšem byla možnost využít bazénu a prolézt vysoká lana a lezeckou stěnu.

Dnes dopoledne se v RP začaly věci skutečně hýbat. Bohužel jde ponejvíce o zákulisní intriky a tajné plány, které není vhodné zde rozebírat. Zvěsti nicméně hovoří o tom, že se chystá nějaká oslava nedaleko věže Kirin Tor, kam jsou pozváni všemožní důležití lidé. Začaly se taky šířit legendy o jakémsi tajemném avatarovi maskované smrti, který v lesích číhá na osamělé Opuštěné. Začíná se objevovat více mrtvých. Naštěstí jde někdy opravdu jen o nehody – třeba když na někoho spadne pokácený strom nebo omylem zabloudíte do tábora špatné frakce… Jsme si nicméně jisti, že již dnes odpoledne bude všechno úplně jinak.

WARCRAFT, ráno dne jedenáctého:

Naposledy jsme si psali devátý den, že věci se začnou hýbat. A že skutečně začaly. Nejprve to však vypadalo, že tím dobrým směrem. Nejdůležitější událostí toho dne bylo, že se konala u věže mágů z Kirin Tor oslava 111. narozenin jednoho elfího mládence, na kterou byli pozváni lidé snad ze všech frakcí. Přestože si mnozí mysleli, že se jedná o nějaký druh pasti a věž mágů dokonce vytyčila štíty v očekávání atentátu, šlo nakonec opravdu jen o velice příjemný dýchánek s jídlem a pitím, kde bylo zapovězeno debatovat o politice, což ale samozřejmě nebylo dodržováno. Došlo tak k výměně mnoha informací a utužení mnoha vztahů a aliancí.

Jedna z informací, která se dostala do éteru, byla, že Aliance plánuje nějaký výbušný dárek pro Hordu nebo Forsakeny, dále také prosakovaly informace, že někdo z města byl najat na zavraždění elfky Kier, zřejmě největšího oponenta Aliance v Hordě, která navíc bránila nemrtvé a jejich nevinu. Z toho všeho ten den už nic nebylo a vše se dohrálo v mírovém duchu.

S tou nevinou to samozřejmě není tak růžové, ani ten největší hlupák si snad nemyslel, že by opravdu žili v míru a za nic nemohli. Nejspíš i Horda pochybovala, ale své spojenectví držela. Co se však stalo včera odpoledne, to skutečně kartami zamíchalo. Lord Quimby nejspíš obdržel mylné informace, dost možná byl dokonce obelhán, a tak v domnění, že tábor Forsakenů je zrovna poloprázdný a nechráněný, vyslal narychlo své paladiny, aby tábor zničili. Když paladinové s úsměvem a lehkým srdcem naklusali před vstup do Tarren Millu, stalo se však něco jiného – kostlivý černokněžník vystoupil ze své stínové formy, spustil kolem sebe déšť ohně a odpálil tím zakopané miny. Toto šílené inferno paladiny zaskočilo, spálilo, zranilo a utrhalo jim nohy, než stihli jakkoliv reagovat. Hned nato se kolem vyrojila celá síla Forsakenů, na paladiny letěla jedna kletba za druhou a navzdory narychlo posvěcené půdě nakonec bezmocné a obklíčené paladiny zničili. Past sklapla. Přežil jediný paladin, který se v astrální formě bez nohou nějak dostal do města, kde byl pak vzhledem k absenci jiných paladinů povýšen.

Šlo v podstatě o první skutečnou bitvu, do té doby umírali jen osamocení lidé nebo skupinky. Opuštění pak krátce nato vyrazili směrem k městu a oblehli ho, přičemž požadovali reparace za to, že byli napadeni. Do vyjednávání se zapojily i všechny ostatní frakce, přičemž všechny se rozhodly být v tuto chvíli neutrální a Horda nepodpořila útok na město. V nastalém zmatku ještě přišli dva černokněžníci Forsakenů ve své metamorfóze, transformováni na dva velké démony, což ale pobouřilo část Hordy věrnou tradicím. Zatímco tedy Quimby odmítl jakékoliv odškodnění s tím, že žádné peníze nemají, ale především odmítl vydat jeden z klíčů, který měli podle všeho mít u sebe, někteří z Hordy začali slovně a pak i fyzicky napadat oba démonické černokněžníky. Ze spojenců se rychle stali nepřátelé, jeden ork byl zabit a trollí lovec musel uletět na svém gryfovi. Šílený forsakení apotekrat nakonec z frustrace, že jejich útok ani vyjednávání nevedou k ničemu, vnikl do města, spustil ještě šílenější ohnivý déšť, většinu města zapálil a pak se spolu se svými lidmi stáhli zpět do Tarren Millu k plánování dalších kroků.

V Hordě však v návaznosti na tyto události vypukl velký rozkol. Mnozí začali tvrdit, že spolčovat se s temnými silami je proti principům Hordy. Většina Hordy pod vedením náčelníka a Kier však trvala na tom, že Forsakeni byli v právu, neudělali nic špatného a že magie, duchové, démoni a bohové jsou jen různé odstíny téhož. Ti, kteří oponovali, pak byli vykázáni. Nová „Horda“ přijala Forsakeny mezi sebe jako skutečné spojence. Nezbývalo však mnoho času něco řešit, protože na večer se chystaly hned dvě další výpravy s cílem získat další klíč do skládanky – jedna právě z oslabené Hordy, druhá z věže Kirin Tor. Jak dopadly, bohužel nemůžu s ohledem na diplomacii mezi frakcemi prozradit.

Co s tím vším udělají mágové nebo Strážci, kteří dění kolem města jen pozorovali a podle všheo se soustředí na skutečný cíl, se uvidí až dnes v posledních dvou RP blocích. Kdo tedy nakonec získá klíče a jak se rozhodne s nimi naložit, se rozhodne právě dnes.

Mimo RP ještě dodám, že včera dopoledne jsme měli focení a na stránky brzy přidáme oddílové, táborové a skupinové fotky. Prozatím nashledanou!

WARCRAFT, závěr:

Poslední dva dny Warcraftu byly neuvěřitelně nabité akcí i emocemi a jsme strašně rádi, že jsme si mohli tábor v plných třinácti dnech užít. Všem zúčastněným tímto děkujeme a přestože jsme museli řešit několik úrazů, nic zásadního nám nenarušilo další výborný tábor. Už teď myslíme na příští ročník.

Předevčírem se odehrály dva finální bloky RP. Ten první byl signifikantní zejména tím, že Forsakenům se vymstilo jejich (ne)řešení dungeonu a Pohroma poslala oddíl nemrtvých vedených lichem a rytířem smrti, aby vyžádali slíbenou poslušnost při zničení Aliance. V ten moment moc Forsakenů na základně nebylo, takže jich ani moc neumřelo. Těch pár však padlo a bylo vzkříšeno Pohromou a protože vypálili Tarren Mill včetně laboratoře do základů, z Opuštěných se stali navíc i Bezdomovci.

Pohroma pak zaútočila i na Hillsbrad, kde však byla nakonec přesilou vzniklou spojením frakcí téměř zničena (a z mrtvoly liche byl také získán jeden z klíčů, což už konečně můžeme prozradit).

Rozkol Hordy pokračoval. Z Orgrimmaru dorazili tři vyslanci s úkolem vyšetřit zvěsti o spolčování se s nemrtvými a démony a v několika šarvátkách bylo nakonec zvoleno nové velení Hordy, nepřátelské k Forsakenům a naopak vycházející s Aliancí. Starý náčelník se vzdal své pozice, Kier však svůj boj nevzdávala a několik členů nové Hordy svou magickou silou pozabíjela, čímž si definitivně podepsala ortel vyvrhela.

V druhém bloku se pro změnu na herní plochu vyvalili elementálové, kteří byli v podstatě karmickým trestem za dungeon Hordy, který také nedopadl úplně nejlépe (většina postav v něm zahynula a klíč získal warlock v utajení). Elementálové nakonec byli mnohem otravnější než Pohroma, nezabránili však v konání svatby mezi hospodskou a strážným – láska zkrátka kvete v každé době.

Zatímco město bylo obklopeno nepřáteli, vevnitř vyvřely celou hru budované vztahy. Na neschopnost lorda Quimbyho se sneslo tolik stížností, že Aliance vyslala agenta s výslovným rozkazem lorda se „zbavit“. To se jim i podařilo. Méně se jim podařilo nafingovat to jako sebevraždu, protože lordovi s podříznutým krkem dali do ruky střelnou zbraň, naštěstí to všem bylo fuk. Zpětně (až po hře) se ukázalo, že lord byl zhruba od poloviny hry jedním z kultistů, druhého kultistu ve městě jmenoval vyšetřovatelem pro odhalování kultistů a paladiny poslal na smrt vědomě a zcela záměrně po domluvě s třetím kultistou mezi Forsakeny… Takže si to asi zasloužil.

Posledním z kultistů, který do hry vstoupil až těsně před koncem, byla lordova sekretářka Rita. Ta se pokusila zamíchat kartami – všichni už tak nějak tušili, že většinu, ne-li všechny klíče, kontrolují mágové v Kirin Tor, zejména protože nikdo jiný hlavní linku neřešil. Najala tedy jednoho z goblinů, aby klíč z věže získal. Goblinovi pomohli i Forsakeni, kteří vlastně jiné kamarády než gobliny už ani neměli, navzdory všem přípravám však plán selhal, protože ve věži mágů nebyli jen mágové, ale i bystrý hraničář, který ho odhalil, načež byl proměněn na ovci a sežehnut dračím dechem.

Tím bylo definitivně stvrzeno, že do finálního dungeonu se třemi klíčovými dírkami vyrazí mágové a jejich spojenci, Strážci lesa. Na poslední chvíli se připojila i „nová Horda“, která přece jen získala kontrolu nad Wor’golem, hlavní paladin a jedna kněžka.

Vstup do komplexu se nacházel pod trpasličí pevností Dun Garok. Jak postupovali dobrodruhové hlouběji (přičemž museli vyjednávat s trpaslíky, kteří jim dali zvláštní kostku, a překonávali nemálo pastí a nástrah), objevili nakonec technologicky pokročilý titánský komplex a v něm vlak do hlubin. V druhé části komplexu museli vyspravit přívod energie, ale bohužel se také střetli přímo s výhonky moci Ik’Zazutha, který do prostoru prosakoval. Po otevření poslední místnosti za pomoci klíčů však narazili na mnohem větší odpor a Ik’Zazutha v takové síle, jakou jen skrze pečeti dokázal sesbírat – a co víc, zhroutil se za nimi přístupový tunel. Boj byl tuhý a zdlouhavý, jedna ultimátní schopnost střídala druhou, rozhodující obranou proti mnoha chapadlovitým příšerám byly zejména zdi, stěny, bariéry a jiné překážky vyvolané kouzly. Nakonec se skupinka obklopila bariérou kolem tajemné brány, kterou začali zkoumat. Pomocí kostky od trpaslíků mohli bránou odemykat různé portály. První portál otevřeli na mrazivou a pustou planetu, která výhonky Ik’Zazutha pohltila a dost možná tak tohoto přisluhovače starých bohů zničila. Stále však zůstávala otázka, jak se odsud dostat. V bráně zbývala energie na jediný portál. Ze všech možností, které ze symbolických destinací dokázali vyluštit, vybrali nakonec dobrodruhové symbol ničeho. Bohužel však šlo o portál do Voidu a všichni tak byli ztraceni v nicotě. (Naštěstí předtím zničili svého soka – kdyby otevřeli portál do Voidu okamžitě, posílili by ho tím a dost možná by tak přinesli zkázu na širší okolí.) Poslední událostí tohoto roku bylo spuštění nouzového protokolu, který otevřel portál do Outlandu…

Co bude dál a jestli ty postavy, které přežily, budou pokračovat i příště, se dozvíme až za rok. My jsme však ještě tento rok poklidili herní plochu a večer opět při tradičním O hře po hře probírali celý děj (k čemu sloužily klíče, jaká byla myšlenka boje mezi frakcemi, kdo byli kultisté…), získávali cennou zpětnou vazbu, pasovali nové vedoucí z řad našich táborníků a obecně si užívali poslední večer skvělého fantasy tábora, na který budeme zase nostalgicky vzpomínat ještě dlouhá léta.

Snad ještě přibudou poslední fotky, zápisky či příběhy, sledujte naše stránky a budeme se těšit zase na shledanou!