Horda

22 Lis

Když došlo ke katastrofě v podzemním komplexu pod Dun’Garokem, byly síly Wor’golu jedněmi z prvních, kdo vyrazil spolu s Kirin Tor, Aliancí a Strážci zjistit, co se dole stalo. Smutek se rozprostřel nad Hordou, však ve výpravě padla většina nejvýraznějších osobností Hordy včetně nového náčelníka. Přesto, nebo snad právě proto, se ve Wor’golu našlo dost statečných, kteří se rozhodli projít mágy stabilizovaným portálem a zamířit na Outland…

Starším orkům ta krajina byla povědomá, přestože vypadala celá jinak. Byla poničená, přetvarovaná. Přesto někteří v temném pralese poznali místa, kam dříve vedla Orkská Horda invazi proti draenei: byl to Talador, nyní Terokkar.

Wor’golští počkali na posily, načež s dalšími orky, troly a taureny vyrazili hlouběji do pralesa. Na Hordu se tehdy usmálo štěstí, neboť po několika dnech narazila v horách na téměř opuštěnou orkskou pevnost. Snad ji postavil klan Bleeding Hollow někdy poté, co došlo k válce s draenei. Nejspíš byla ponechána svému osudu, když většina z klanu prchla z rozpadajícího se Draenoru na Azeroth. Jediným obyvatelem pevnosti je v současnosti nevrlý stárnoucí ogr, který si ji samozřejmě celou nárokuje.

První úkol, před kterým tak Horda stojí, je domluva nebo eliminace onoho ogra. Druhým úkolem je oprava přeci jen zchátralé pevnosti Stonebreaker a zajištění okolí. Ze Shattrathu členové Hordy dále ví, že na Outlandu by měli žít i další orkové, kteří unikli zotročení Plamennou legií. A v neposlední řadě je zde spousta různých nepřátel, kterým by náčelník Stonebreakeru milerád zarazil sekeru do hlavy.
Upozornění: Hordu v tuto dobu tvoří pouze orkové, trolové a taureni. Opuštění lady Sylvanas a krvaví elfové jsou prozatím neutrální.