Aliance a Synové Lothara

7 Pro

To nečekal. V jednom okamžiku kráčel po nízkých schodech a uvažoval, zda by pro navigaci po věži nebyla lepší mapa, zvonek nebo lesní roh. V dalším okamžiku se střecha nad ním otevřela do zářivé oblohy barvy čerstvé krve a on byl obklíčen ozbrojenými muži. /…/

Velitel na své vojáky cosi křičel a jeho hlas Kadgarovi připadal jako rozbouřené moře. Zdálo se však, že válečníci ví, co říká, neboť s hned začali stavět kolem barikád a vyplňovat volná místa v řadě.

Bělovousý velitel přešel kolem Khadgra a mladík mu rychle uhnul z cesty. Velitel by si ho však neměl všimnout o nic víc než ostatní vojáci.

A přesto tomu tak nebylo. /…/ Místo toho se však otočil a podíval se na Khadgara.

Ano, podíval se na Khadgara a budoucímu učedníkovi bylo jasné, že ho starý čaroděj-válečník zřetelně viděl. Velitelovy oči se zadívaly hluboko do mladíkových /…/ Khadgar nedokázal uhnout pohledem.

A z toho, co uviděl, se mu zatajil dech. /…/ musel se do těch očí přestat dívat.

Když pak znovu zvedl hlavu, velitel na něj kývnul. Bylo to letmé, téměř neznatelné přikývnutí. /…/ A pak se bělovousý velitel znovu otočil, řval na své muže a zapřísahal je, aby se bránili. /…/

Nebyla to ani ta monstra nebo krveprolití, co ho děsilo. Byl to ten čaroděj-válečník, bělovousý velitel, který ho, jak se zdálo, viděl. To on se Khadgarovi zavrtal až do morku kostí

/…/ A co bylo nejhorší, ta postava ve zbroji a rouchu měla Khadgarovy oči. Tvář byla stará, vousy i vlasy sněhově bílé, v jeho chování byla moc, a přesto měl ten velitel stejné oči, jaké Khadgar viděl před chvílí (nebo snad před stoletím) ve vyleštěném zrcadle.

GRUBB, Jeff. Poslední strážce. 1. vyd. Ostrava: Fantomprint, 2004, s. 43-48. ISBN 80-86354-38-5.

Invaze orků zasáhla království lidí, trpaslíků, elfů a gnómů velmi tvrdě. V druhé válce, jež se odehrála zhruba před patnácti lety, se ale podařilo Hordu porazit a většina orků byla uvržena do internačních táborů.

Naneštěstí Azeroth se měl s orky ještě jednou setkat. Ner’zhul a klany živořící na vyprahlém Draenoru toužily po nové domovině. Otevřeli Temný portál a ukradli z Dalaranu mocné artefakty, aby mohli na Draenoru otevřít vlastní portály a s nimi objevit země vhodné k dobývání.

Lordaeronská aliance nabyla přesvědčení, že Horda plánuje další invazi na Azeroth. Aliance proto vyslala na Draenor expedici vedenou hrdiny z druhé války. Byli jimi paladin Turalyon, arcimág Khadgar, hraničářka Alleria Windrunner spolu s Kurdranem Wildhammerem a Danathem Trollbanem. Společně si říkali Synové Lothara, na památku padlého vojevůdce Stormwindu. Postupně se jim podařilo získat ukradené artefakty a Hordu několikrát porazit, jejich snaha zastavit Ner’zhula však nebyla úspěšná. Když Ner’zhul otevřel portály, začal se Draenor trhat na kusy.

Expedice stála před strašlivým rozhodnutím. Mohla zkusit uprchnout zpět na Azeroth, ale hroutící se svět by mohl Azeroth tvrdě zasáhnout. Nakonec se tedy Synové Lothara rozhodli obětovat se pro domovský svět a Khadgar Temný portál zavřel draenorské strany.

V bolestech svíjející se svět zemřel. To, co zůstalo, byly jen nestabilní trosky, plující ostrovy a zbytky kontinentů. Přesto však expedice přežila. Na různých místech Outlandu, jak byly zbytky Draenoru nazvány, postavili své základny. Jednou z nich byla i Alleriina pevnost v Terokkaru. Základy pevnosti položili vojáci společně již během bojů proti Hordě. Nyní se vrátili na staré místo na úpatí terrokarských hor a na příhodném místě chráněném jezerem a několika řekami vybudovali hlavní sídlo elfích hraničářů. Nazvali jej po své velitelce, ztracené spolu s velitelem Turalyonem v jedné bitvě proti Plamenné legii.

Léta plynula. Synové Lothara se smířili s životem v exilu a vedli svůj nesmiřitelný boj proti Plamenné legii, neměli však dostatek sil, aby se jim podařilo získat větší část Outlandu pro sebe. I proto se Khadgar vypravil mimo Outland hledat pomoc. A byl úspěšný. Podařilo se mu kontaktovat naaru, kteří se poté usadili v Shattrathu. Nový přístav naděje odlehčil zle zkoušeným pozůstatkům Aliance a zachránil ji před zkázou.

Jeden z prvních, kdo si všiml nového portálu z Azerothu, byli právě elfí hraničáři a mágové z Kirin Tor. Společně se k němu vydali a zde nalezli početnou výpravu z Hillsbradu. Obyvatelům Alleriiny pevnosti vlili nově příchozí z Lordaeronu naději do žil. Nebylo tomu dlouho, co pevnost obléhaly Illidanovy síly a zle ji poničily. Velitel pevnosti proto neváhal ani minutu a dávné spojence uvítal s otevřenou náručí.

Aliance nyní dostala šanci vzpamatovat se. Alleriinu pevnost je nutno opravit a zabezpečit. Co bude dál, těžko říct. Vztahy s Hordou jsou jako vždy napjaté, ale společný nepřítel v podobě Plamenné legie a sil Illidana spory jistě utlumí, stejně jako fakt, že jeden z velitelů výpravy Khadgar nyní působí v Shattrathu.