Rasy a raciálky na XII. ročníku

8 Led

S přesunem z Azerothu na Outland se rozšířily možnosti toho, za jakou rasu budete moci hrát. Při tvorbě své postavy si navíc vybíráte jednu ze dvou raciálek, která se vámi vybraného národa týká. Jedná se o schopnost nebo bonus dostupný jen tomuto etniku.* (Výjimkou jsou lidé, kteří mají raciálku jedinou.)

*) Terminologické rozdíly nechme stranou.

Běžné rasy

Tyto rasy a národy se v lokaci vyskytují běžně, popřípadě do ní neměly příliš složitou cestu. Případné základní propriety (tj. špičaté uši, vousy) můžeme v omezené míře i zapůjčit.

Lidé (Aliance, Shattrath – Lower city)

Dvacet let zpátky se na Draenor vydala velká expedice alianční armády, tzv. Synů Lothara. Při rozpadu Draenoru zůstala výprava uvězněna na zbytcích světa, kterému se začalo říkat Outland. Až dosud přežívala na zničeném kontinentě a za tu dobu si na různých místech země postavila své základny. Synové Lothara, kteří se výpravy účastnili, byli nejčastěji vojáci a rytíři, případně mágové Kirin Tor. Některým se zde mezitím již narodily i děti. Nyní, s otevřením portálu z Hillsbradu, přichází na Outland především ti, kdo hledají příležitosti – řemeslníci, uprchlíci, žoldáci, hledači pokladů… Ale i ti, kteří si v Hillsbradu zažili muka Starých bohů a chtějí prostě jinam. Obvykle se jedná o rodilé Hillsbraďany nebo lidi z Lordaeronu, Stromgardu či Alteraku (Syndikát se však na Outland nehrne). Nemáte-li žádnou konkrétní představu o tom, co hrát, jsou lidé jasnou volbou kvůli široké paletě věcí, na které se mohou zaměřit, ale kvůli i nízké náročnosti na kostým. Na druhou stranu, vyvarujte se toho, aby váš člověk byl prostě „jen člověk“. Jak je popsáno na řádcích výše, i lidé jsou různých národností, mezi kterými jsou silné rozdíly.

Všestrannost – lidé se na rozdíl od starších ras dokáží rychle adaptovat v nových situacích. Postava hru začíná s 1 základní schopností/dovedností navíc.

Trpaslíci – Bronzebeard, Wildhammer (Aliance, Shattrath – Lower city)

První trpaslíci se na Outland dostali před dvaceti lety, když sem Lordaeronská aliance podnikla výpravu. Většina trpaslíků byla z klanu Wildhammer, který si během dvaceti let, co zde výprava uvízla, postavil i mohutnou pevnost v sousední lokaci. Otevřený portál z Hillsbradu leží na azerothské straně pod trpasličí základnou, takže to sem nemají trpaslíci daleko. Jsou to skvělí kováři a bojovníci s tendencí zakout se do železa, což spolu s nezbytnými vousy (můžeme jich pár zapůjčit) vytváří jejich rozpoznatelné kostýmy. Holdují obvykle pivu.

Těžkooděnec – každý správný trpaslík z klanu Bronzebeard chodí do boje zakut celý v železe. Není proto divu, že jejich válečníci dokáží skvěle využívat výhod zbrojí. Každá trpaslíkem nošená zbroj poskytuje o 2 kryty navíc.

Kamenná játra – trpaslíci mají kamenné předky. Když jsou otrávení, dokáží se 1x denně vrátit ke svým kamenným kořenům a během 2 minut v sedě ze sebe vyplavit všechny jedy, ale i jiné lektvary (včetně těch s kladným efektem). Pokud je tato schopnost spuštěna, nemůže trpaslík na působení jedu zemřít.

Gnómové (Aliance, Shattrath – Lower city)

Technicky založená rasa malého vzrůstu. Na Outlandu se pohybují buď řemeslníci a vynálezci anebo dalaranští čarodějové. Mohli se na Outland dostat se Syny Lothara, nebo přijít novým portálem. Součástí kostýmu by měly být symbolické serepetičky, brýle a hračičky. Jemně se můžete inspirovat steampunkem. Bylo by vhodné, kdybyste sami byli menšího vzrůstu…

Malé ručky – Zkuste si spoutat to malé neustále se hýbající stvoření! Není to jen tak! Postava získá 1x denně schopnost Únik z pout.

Intelekt – Gnómská populace je nadprůměrně inteligentní, o čemž svědčí i zaměření rasy na techniku a magii. Postava si může během hry určit základní/pokročilou schopnost/dovednost, u níž získá 1 použití denně navíc (u schopnosti použitelné 1x za dva dny se pak její četnost užití zvedne na 1x denně). Výběr není později možno měnit.

Vznešení elfové – Quel‘dorei (Aliance, Shattrath – Lower city)

Quel’dorei jsou zbytkem donedávna mocného národa žijícího na severu v lesním království Quel’Thalas. Na rozdíl od Krvavých elfů odmítli cestu msty a léčbu magických závislostí démonickými krystaly. Místo toho se vydali cestou meditací a sebepoznání. Již nikdy nebudou mocným národem, zbylo jich jen pár roztříštěných po světě, i tak ale mají stále sílu hýbat světem. Vznešení elfové tvořili velkou část výpravy, která se na Draenor vydala dvacet let zpátky. Přímo v Terokkarském lese se nachází i jejich hlavní základna, Alleriina Pevnost. Jsou zde hraničáři, vojáci, kněží ale i čarodějové z Kirin Tor.

Magické rezervy – Po ztrátě Sluneční studny přišli vznešení elfové o zdroj magie. Ti, kteří se stále nazývají quel’dorei, se museli naučit šetřit s málem. Postava získává možnost si přenést 1 použití základní nebo pokročilé schopnosti (jen) do dalšího herního dne.

Talentovanost – Na elfech lidé nesnáší jejich dokonalost. I když něco elfovi nejde, stále v tom může být lepší než člověk. Pokud se nevěnuje magii, vybírá si na začátku 1 obecnou základní magickou schopnost, a naopak pokud se magii věnuje, vybírá si 1 základní nemagickou schopnost.

Krvaví elfové – Sin‘dorei (Kael’thasovy síly, Scryers, Shattrath – Lower city)

Sin’dorei přijali své jméno na památku padlých při obraně jejich domoviny. Přijali léčení démonickými krystaly, takže jejich oči získaly jasně zelenou barvu (čím magicky mocnější elf, tím obvykle zářivější barva). Nemusí být nutně radikály, nicméně obvykle zažili mnoho utrpení. V lokaci se nachází poměrně hodně krvavých elfů, kteří sloužili v Kael’Thasově armádě po celou dobu jeho poutě. Většina je mu stále věrná a setrvává ve zdejší princovi věrné základně. Menší část, Scryers, se před nějakou dobou v čele s Voren’thalem Věštcem svého prince zřekla, má základnu v Shattrathu a přidala se na stranu naaru. Krvaví elfové, kteří přišli nedávno otevřeným portálem, musí učinit volbu, zda budou sloužit svému legitimnímu následníkovi trůnu, nebo se jej zřeknou a přidají se na stranu Scryers.

Talentovanost – Na elfech lidé nesnáší jejich dokonalost. I když něco elfovi nejde, stále v tom může být lepší než člověk. Pokud se nevěnuje magii, vybírá si na začátku 1 obecnou základní magickou schopnost, a naopak pokud se magii věnuje, vybírá si 1 základní nemagickou schopnost.

Sepětí s magií – Krvaví elfové jsou do značné míry závislí na magii. I prostý elf má jistý talent na magii a dokáže ji v omezené míře ovládat. Postava získá 1x denně použití schopnosti Základní čarokrádež.

Noční elfové – Kaldorei (Maievina výprava, Shattrath – Lower city)

Prastará rasa se na Outland vydala teprve nedávno. Strážkyně Maiev v doprovodu své armády pronásledovala uprchlého Ilidana až sem. Ilidana ale vysvobodili krvaví elfové a nagové. Od té doby Maiev, její válečnice, měsíční kněžky a druidové vedou nesmiřitelnou válku proti Ilidanovi. Byly to právě síly Maiev, kdo pomohl Strážcům lesa, kteří se do lokace dostali skrze nový portál. Mimochodem, hraní zvláště starších kaldorei (žili tisíce let, teprve nedávno přišli o nesmrtelnost) může být velmi náročné, elfí společnost je velmi tradicionalistická. Kromě pěkného a sedícího kostýmu si připravte i špičaté uši a fialovou/modrou barvu na kůži…

Lesní národ – Kaldorei obývají zejména hluboké hvozdy, proto dokáží velmi dobře využívat tohoto prostředí ve svůj prospěch. Postava získá 2x denně schopnost skrývání.

Milost Elune – Mocná měsíční bohyně chrání své věřící před mnoha útrapami. I prostí kaldorei čas od času mohou využívat její pomoci. Postava získá 1x denně schopnost (kněžského) léčení.

Draenei (Aldor, Shattrath – Lower city, Maievina výprava)

Starodávná rasa prchající léta před Plamennou legií zakotvila před pár staletími na Draenoru. Jejich města však zničila krutá válka se Starou Hordou a většina z jejich lidu se stále skrývá na tajných základnách. Část z nich, zejména kněží z řádu Aldor, se před časem vrátila do Shattrathu a podporují válku proti Plamenné legii, kterou vedou naaru. Další, zvláště ti mladší, se přidali do armády Maiev bojující proti Sylvanas. Draenei se dožívají velmi vysokého věku. Je pro ně velmi důležitá harmonie a víra ve Světlo. Draenei mají světle modrou pokožku, muži pak chapadýlka pod bradou, ženy naopak rohy.

Dar od naaru – Někteří z draeneiů jsou tak oddáni Světlu, že díky němu zvládnou nemožné. Postava si může 1x za 2 dny rituálem trvajícím 5 minut na zcela klidném místě obnovit 1 použití ultimátní schopnosti. Tuto raciálku nelze použít na schopnosti, jež mají méně než 1 použití denně.

Oddanost Světlu – Draenei jsou věrnými služebníky naaru a oddanými vyznavači Světla. Až 2x denně jim libovolná schopnost Svatého Světla, která na draeneie má kladný účinek a kterou nesesílá on sám, vyléčí navíc 1 život (i včetně jiné léčivé schopnosti).

Broken Draenei (Maievina výprava, Shattrath – Lower city, Kael’thasovy síly)

Když přišla válka orků proti draeneiům, mnoho z draenei krutě trpělo. Část přeživších byla vystavena felové magii orkských černokněžníků, která spolu s různými nemocemi znetvořila jejich těla. Stále mají světle modrou pokožku, muži pak chapadýlka pod bradou a ženy naopak rohy, ale přišli o svůj kontakt se silami Světla. Místo toho objevili cesty šamanismu. Začali si v draenejštině říkat Krokul Velká část kmenů byla zotročena Ilidanovými silami (vč. krvavých elfů), někteří jim ale slouží dobrovolně za příslib moci. Další, zvláště mladší broken draenei, se přidali do armády Maiev a bojují proti Ilidanovi. Jiní živoří v Shattrathu. Je nutné podotknout, že nepřetvoření draenei je nepovažují za sobě rovné a začali jim říkat v draeneištině „Krokul“, což znamená „Zlomení“.

Nezmar – Tento lid musel projít velkým zlem. Co by jiného zničilo, z toho se krokul oklepe. Po 5 minutách v agónii se dokáže 1x denně znovu postavit s 1 životem. Navíc v agónii nemůže být doražen (zabit) jakýmkoli plošným kouzlem – to se mu vyhne (Výklad schopnosti dle Vojty: „Ohnivý déšť se na broken draeneie podívá, vidí, že je už dost „broken“ a zaprší všude okolo něj…“).

Pozůstalý – Vystaveni démonickým silám byli krokulové znetvořeni. Ti, kdo toto šílené mučení přežili, jsou ale schopní odolat věcem, které by jiné jedince položily. Postava odolá 1x denně libovolné kletbě (stínové, démonické atp.) nebo efektu přidávajícímu body stresu.

Orkové (Horda, Shattrath – Lower city)

Orkové z Thrallovy Hordy se rychle vydali prozkoumávat znovuobjevené pozůstatky svého domovského světa Draenoru. Skrze portál z Hillsbradu sem přišlo mnoho orků z Wor’golu, ale i ze vzdálenějších základen. Ať už válečník, šaman nebo lovec, orka na první pohled poznáte podle tesáků a zelené kůže, případně dalších doplňků.

Přízeň duchů – Orkové mají velmi v úctě své předky. Právě toto silné spojení jim umožňuje, aby 1x denně na klidném místě a nikým nerušen ork požádal rituálem trvajícím 2 minuty své předky o pomoc a ti na něj seslali kouzlo očištění.

Rodová zbraň – Orkové si velmi cení zbraní zděděných po svých předcích. Ork takovou zbraň nedá z ruky, nesnese, aby na ni někdo sahal, a v případě její ztráty se snaží ji za každou cenu získat zpět. Na druhou stranu při zásahu s ní může 1x denně použít schopnost průraz a tato zbraň (bojuje-li s ní její právoplatný majitel) je imunní vůči schopnosti odzbrojení či jiné (i magické) schopnosti, která by mu zbraň vyrazila z ruky.

Trollové – Darkspeaři (Horda, Shattrath – Lower city)

Darkspearští trollové, hrdí členové Thrallovy Hordy, se na Outland dostali poprvé až novým portálem z Hillsbradu. Jsou o něco duchovněji založenější a mazanější než orkové. Trollové na rozdíl od orků nosí více šperků a ozdob, které pro ně mají velký význam. Kromě toho mají modrou barvu kůže a v ideálním případě i zřetelné kly.

Regenerace – úžasná schopnost obnovy zranění je věc, která trollům mnohokrát pomohla z trablí. Troll si může 1x denně v klidu, 5 minut nikým nerušen, obnovit 2 životy.

Trofeje – sbírání částí různých částí těl cizích ras patří mezi zálibu trollů, zejména lovců. Z každého zabitého nepřítele si postava schová zub, dráp nebo jinou část těla (a zapisuje si je). Proti příslušníkovi rasy nebo druhu, jejíž trofej už vlastní, může 1x denně využít schopnost Výpad a obdobně 1x denně schopnost Průraz. Do začátku má 1 trofej (jejíž rasu si určí sám). Tato raciálka se dá využít dohromady nejvýše 4x denně.

Méně časté rasy

Tyto rasy se v dané lokaci téměř nevyskytují, popřípadě jejich cesta do ní může být obtížná (promyslete si způsob, jak se do ní postava dostala). Hra za ně nicméně možná je, ale z hlediska hry je náročnější na uhrátí.

Goblini (Shattrath – Lower city, příp. Horda)

Šílená rasa se sklony k destrukci, podivným pletichářským obchodům a ke kartelové činnosti. Moc jim nezáleží na druhých, jdou si za svým, ale nemusí být nutně zlí. Na Outlandu se vyskytují extrémně zřídka, obvykle neutrální. Kostým na goblina počítá, kromě různých doplňků, se zelenou barvou na obličej a se špičatýma ušima.

Time is money – Čas jsou peníze a peníze jsou čas. Gobliní schopnost prodat i blbou šišku jako semínko od hradu (tohle se vážně stalo) se stala legendární. Postava získává 1x denně použití schopnosti Handlování (dohodnutá cena směny se sníží o 1/3).

Rentiér – Tento goblin má již něco za sebou. Výhodně investoval, svůj podnik prodal bance a ta mu nyní za něj posílá rentu – tj. důchod. Na začátku každého herního dne obdrží 2 mince nejnižší hodnoty. Je-li přes noc mezi herními dny v zajetí či vězněn, neobdrží nic. Zapomene-li si o peníze během herního dne říct, ty propadnou.

Taureni (Horda, příp. Shattrath – Lower city)

Žijí až na dalekém Kalimdoru. Pár z nich zakládalo přístav Wor’gol, který leží na Azerothu nedaleko portálu, odkud se k němu mohli se svými bratry z Hordy mohli vydat. Pro hraní taurena je nutné mít skvělý kostým a ideálně být i fyzicky statným – ostatně taureni jsou nejmohutnější hratelnou rasou. Všichni taureni mají pasivně o život navíc.

Na cestách – Zkušený turista si s sebou nosí vše potřebné. Postava začíná hru s 2 jídly.Navíc na začátku každého herního dne obdrží 1 náhodnou esenci. Je-li přes noc mezi herními dny v zajetí či vězněn, neobdrží nic. Zapomene-li si o esenci během herního dne říct, ta propadne.

Dupnutí – Taurení kopyta, zvláště u těch jedinců, kteří jsou válečnicky založení, by se neměla podceňovat. 1x denně může použít schopnost Dupnutí, čímž donutí všechny v okruhu 5 metrů si sednout, než budou moci provést jakoukoli akci. Následně mohou zase rovnou vstát.

Půlogři (Horda, Shattrath – Lower city)

Na severu Outlandu přežívá pomalu vymírající kmen Mok’nathal. Jedná se o napůl ogry a napůl orky, statné válečníky a lovce. Někteří z nich se rozhodli svůj život spojit s nově příchozí Hordou, která jim dodává trochu naděje na lepší život, neboť osudy téměř vymizelého druhu nevypadají příliš vesele. Jsou to obvykle drsní samotáři statné postavy. Mají žlutozelenou pokožku, jsou to válečníci a lovci, ale mají silné pouto k přírodě a vyskytují se mezi nimi i mocní druidi, případně šamani.

Půlsíla – Daná půlogrova nemagická zraňující schopnost (i střelecká), jejímž cílem je jediná bytost, způsobí cíli o 1 větší zranění. Lze použít 1x denně.

Rodová zbraň – Půlogři si velmi cení zbraní zděděných po svých předcích. Půlogr takovou zbraň nedá z ruky, nesnese, aby na ni někdo sahal, a v případě její ztráty se snaží ji za každou cenu získat zpět. Na druhou stranu při zásahu s ní může 1x denně použít schopnost průraz a tato zbraň (bojuje-li s ní její právoplatný majitel) je imunní vůči schopnosti odzbrojení či jiné (i magické) schopnosti, která by mu zbraň vyrazila z ruky.

Nemrtví – Forsakens (Shattrath – Lower city)

Zabiti a povoláni do armád Ledového trůnu, následně osvobozeni lady Sylvanas. Mají svobodnou vůli, která ale může být i přítěží – prošli si svojí smrtí, byli otroky cizí vůle – to je muselo poznamenat. Navíc nyní setrvávají někde mezi životem a smrtí. Nic veselého. Jejich základna nedaleko nového portálu byla nedávno zničena a Opuštění byli jediní, kdo se na objevení nového portálu nepodílel, takže ani průchod do Outlandu, kde předtím nikdy nebyli, nemají snadný. Zájmy lady Sylvanas na Outland nesahají. Než se rozhodnete pro nemrtvého, uvědomte si, prosím, že je některé frakce (paladinové ad.) chtějí téměř vyhladit a ty zbylé je jen těžko snáší. Mnohé postavy budou nemrtvé považovat za nepřirozené zlo, neboť nejsou živí. Hrát Opuštěného tudíž vyžaduje velkou dávku šikovnosti, rychlé nohy, schopnost ukecat i inkvizitora, rychlé nohy, trochu štěstí a ještě jednou rychlé nohy. Dodatek: Pohroma není hratelnou frakcí.

Všichni nemrtví nemusí jíst, spát a nefungují na ně klasicky připravené lektvary (které působí skrze trávicí soustavu). Na druhou stranu ve hře existují kouzla mající silný efekt proti nemrtvým.

Šitíčko – Údržba nemrtvého těla je činnost vyžadující pravidelnost i značnou zručnost. Nemrtví totiž běžně neregenerují, a tak je poměrně obvyklé, že si své rány musí zašívat, případně si i najít náhradní prst apod. Postava si dokáže sešíváním svého těla trvajícím 5 minut vyléčit 2x denně 1 život.

Nemrtvá mysl – Když si projdete vlastní smrtí a s trochou štěstí za sebe můžete odcelebrovat i zádušní mši, něco vás už jen tak nerozhodí. Postava odolá 1x denně na mysl působící schopnosti (typicky kouzlo Strach, Temné myšlenky, Vyděšení ad.) nebo efektu přidávajícímu body stresu.

Velmi vzácné rasy

S mimořádně dobrým a k roli sedícím kostýmem, promyšleným charakterem a příběhem, který logicky vysvětluje, co tato postava v dané lokaci dělá a čeho chce dosáhnout, jsme ochotní výjimečně schválit i rasu nenáležející do výše uvedeného systému. Není zde nárok na schválení, dopředu se zeptejte některého z orgů loremasterů, zda by bylo vůbec možné vytvořit příběhově smysluplnou cestu pro tuto postavu. Všechny tyto vzácné rasy ale jsou bez raciálek. Cílem totiž má být zajímavá hra s touto postavou, nikoli mít něco extra a navrch ještě unikátní bonus. Zároveň musí být možné, aby se vaše postava do lokace nekostrbatě dostala a nepůsobila v celém příběhu jako pěst na oko. Taunka nebo Vrykul v kožešinách z Northrendu bude při dobývání outlandské Černé citadely vypadat stejně divně jako Etheral uprostřed westfallského políčka. Mimochodem, stále se má jednat o postavu, nikoli o bestiář či mytologickou bytost. Dryády, vodní obry, elementály, vílí draky, nerubiany a další stvoření nechte spát. (Na další rasy, např. nagy, by bylo zase velmi obtížné udělat propracovaný a sedící kostým. Příkladem velmi vzácné rasy, která by měla asi poměrně velkou šanci na povolení, je např. půlelf.)