Zápisky z facebookové stránky (IX. ročník)

30 Čvc

WARCRAFT: DEN PŘÍJEZDOVÝ: Sluníčko svítilo, vítr vanul, bylo příjemně. Zatímco někteří z našich vedoucích prováděli poslední stavební práce na herní lokaci, začaly nám přijíždět děti. Nyní již můžeme s klidem říci, že všechny. Když jsme se v celkovém počtu téměř … Read More »

Epilog IX. ročníku

23 Čvc

21. 7. Oba dva svozy se již ubírají do civilizace. Většina Warcrafťáků je již na cestě domů, začíná tu být smutno. Balíme, třídíme rekvizity. Procházíme herní plochu. Les bez černých stěn, cedulí, vlajek, zalaminovaných zvířat a dalších rekvizit působí jako … Read More »

Kněz a paladin na IX. ročníku

16 Čvn

Muži a ženy víry, kteří svůj život zaslíbili službě druhým s vírou ve Svaté Světlo se nazývají kněží a kněžky. Oddáni svému přesvědčení, vyzbrojení svojí vírou, odcházejí pomáhat těm, kteří jejich pomoc potřebují. Jsou to nepřekonatelní léčitelé, nepostradatelní při epidemiích. … Read More »

Zloděj na IX. ročníku

19 Kvě

Jak již bylo zmíněno dříve, nemagické obláčky povolání jsou mezi sebou různé kombinovatelné. Na rozdíl od předchozích let se tudíž nemusíte striktně držet určitého povolání, ale můžete si zkombinovat vlastní nemagický koktejl. Typicky zlodějské/vrahounské schopnosti letos budou zajišťovat zejména obláčky s … Read More »

Šaman na IX. ročníku

3 Kvě

Jen nemnozí dostanou do vínku nadání pro duchovní síly. U přírodních národů se ti, kteří jej mají, stávají šamany — duchovními vůdci svých kmenů, moudrými rádci, vyhledávanými léčiteli, ale i mocnými ochránci země. Šamané pracují zejména se silami předků a … Read More »

Hraničář na IX. ročníku

22 Dub

Jak již bylo zmíněno dříve, nemagické obláčky povolání jsou mezi sebou různé kombinovatelné. Na rozdíl od předchozích let se tudíž nemusíte striktně držet určitého povolání, ale můžete si zkombinovat vlastní nemagický koktejl. Typicky hraničářské schopnosti budou letos zajišťovat dva obláčky … Read More »

Charakterníky pro IX. ročník

2 Dub

Každoročně máte možnost získat pro svoji postavu něco navíc do začátku, pokud odešlete životopis. Neboť nesourodost dokumentů, které nám v posledních letech chodily, byla značná, má letošní životopis/charakterník podobu google formuláře. Vyplnit jej můžete zde, a to do 15. 6. … Read More »